Podotherapie

Wat is podotherapie?
Podotherapie is afgeleid van het Griekse woord podos, wat voet betekent. Letterlijk vertaald betekent podotherapie dus voetbehandeling. Podotherapie wordt bedreven door podotherapeuten.
De titel "podotherapeut" is beschermd en valt onder artikel 34 van de Wet-BIG.
Behandeling
Een podotherapeut behandelt mensen met voetklachten en/of klachten aan het bewegingsapparaat, voortvloeiend uit een afwijkend functioneren van de voeten. Een podotherapeut behandelt verschillende klachten met als doel: opheffen, verminderen, compenseren van stoornissen in het functioneren van het steun- en bewegingsapparaat, voortkomend uit afwijkingen in de voet(stand); ook behandeling van huid en nagels, als er sprake is van een pathologie. De podotherapeutische therapie bestaat uit het aan de voet toepassen van corrigerende of beschermende technieken zoals ortheses, schoen- en zoolcorrecties; ook het adviseren van patienten teneinde voetaandoeningen (en aandoeningen aan het bewegingsapparaat die vanuit de voet kunnen ontstaan) te voorkomen en te bestrijden.
Specialisatie
  Sportpodotherapie:
De primaire doelstelling van sportpodotherapie bestaat uit het verbeteren van de kwaliteit van sporten. De sportpodotherapeut is inhoudelijk vooral gericht op het functioneel toepassen van sportpodotherapeutische methoden en technieken bij sportgerelateerde problematiek en zijn over de gehele breedte inzetbaar. Er wordt dan ook ingezet op het herstel van de balans belasting/belastbaarheid.
  Podo-manuele therapie:
Indien een blokkade in een of meerdere gebieden in de voet en -of onderbeen ontstaat, kan dit grote gevolgen hebben op algemeen functioneren in de keten. Manipulatie- en mobilisatietechnieken kunnen deze blokkades opheffen. Vaak wordt deze methode in combinatie met andere podotherapeutische therapieën toegepast.

Privacy

Wij willen u als patiënt informeren hoe wij als zorgverlener omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens.

privacy

Het waarom van vastleggen, verwerken en uitwisselen van uw gegevens met andere partijen en informatie over uw wettelijke privacyrechten
kunt u hier verder bekijken.

Contact opnemen

facebook