Podotherapie

Wat is podotherapie?
Podotherapie is afgeleid van het Griekse woord podos, wat voet betekent. Letterlijk vertaald betekent podotherapie dus voetbehandeling. Podotherapie wordt bedreven door podotherapeuten.
De titel "podotherapeut" is beschermd en valt onder artikel 34 van de Wet-BIG.
Behandeling
Een podotherapeut behandelt mensen met voetklachten en/of klachten aan het bewegingsapparaat, voortvloeiend uit een afwijkend functioneren van de voeten. Een podotherapeut behandelt verschillende klachten met als doel: opheffen, verminderen, compenseren van stoornissen in het functioneren van het steun- en bewegingsapparaat, voortkomend uit afwijkingen in de voet(stand); ook behandeling van huid en nagels, als er sprake is van een pathologie. De podotherapeutische therapie bestaat uit het aan de voet toepassen van corrigerende of beschermende technieken zoals ortheses, schoen- en zoolcorrecties; ook het adviseren van patienten teneinde voetaandoeningen (en aandoeningen aan het bewegingsapparaat die vanuit de voet kunnen ontstaan) te voorkomen en te bestrijden.
Specialisatie
Een belangrijk aspect binnen de podotherapie is het behandelen van risicopatienten en het geven van voorlichting (preventie). Tot de risicopatienten behoren o.a. de diabetes-mellitus patienten. Podotherapeuten zijn de beroepsbeoefenaren die daar voor opgeleid zijn. De behandeling van diabetische voeten vindt veelal plaats in speciale voetenpoliklinieken in een ziekenhuis, waarbij multidisciplinair wordt samengewerkt en de podotherapeut is de beroepsbeoefenaar die hierin participeert. Immers de podotherapeut is gespecialiseerd in het screenen en behandelen van de diabetische voet, waarbij wondbehandeling een zeer belangrijke plaats inneemt.

Privacy

Wij willen u als patiënt informeren hoe wij als zorgverlener omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens.

privacy

Het waarom van vastleggen, verwerken en uitwisselen van uw gegevens met andere partijen en informatie over uw wettelijke privacyrechten
kunt u hier verder bekijken.

Contact opnemen

facebook